Matura z matematyki – ile trwa, jaki próg zaliczenia?

Przystępując do matury, każdy uczeń staje przed wieloma pytaniami dotyczącymi zarówno zakresu materiału, jak i organizacji samego egzaminu. W roku 2024 egzamin z matematyki na poziomie podstawowym ponownie prezentuje wyzwania i zmiany, które wymagają szczegółowego omówienia. W naszym artykule przedstawiamy trzy kluczowe aspekty: zakres materiału, czas trwania oraz próg zaliczenia.

Zakres materiału na maturze z matematyki 2024

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w 2024 roku, jak co roku, obejmuje określony zakres tematyczny, co ma na celu skoncentrowanie się na fundamentalnych umiejętnościach matematycznych. Uczniowie podchodzący do matury będą musieli wykazać się biegłością w obszarach takich jak sprawność rachunkowa, tworzenie i wykorzystywanie informacji, interpretacja reprezentacji, a także rozwijanie umiejętności rozumowania i argumentacji. Arkusze egzaminacyjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zawierały od 7 do 13 zadań otwartych. Będą one obejmować bardzo szeroki zakres tematów, w tym liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi, planimetria, geometria analityczna, stereometria, kombinatoryka oraz rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Ile czasu trwa matura z matematyki?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym w 2024 roku jest zaplanowana na środę, 8 maja, o godzinie 9:00, z terminem dodatkowym ustalonym na wtorek, 4 czerwca, także o godzinie 9:00. W przypadku rozszerzenia termin egzaminu został ustalony na środę, 15 maja. Egzamin poprawkowy wyznaczono natomiast na wtorek 20 sierpnia o godzinie 9:00 rano. Co istotne, czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań wynosi 180 minut, czyli 3 godziny. Ten przedział czasowy został starannie wyliczony, aby dać maturzystom wystarczająco dużo czasu na przemyślane rozwiązanie zadań, nawet tych najbardziej wymagających.

Jaki jest próg zaliczenia na maturze z matematyki?

Aby zaliczyć podstawową maturę z matematyki w 2024 roku, uczniowie muszą zdobyć co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Skoro maksymalna liczba punktów to 46, próg zaliczenia wynosi 14 punktów. Jest to minimalny wynik, który należy osiągnąć, aby matura została uznana za zdaną. To kryterium zaliczenia podkreśla znaczenie solidnego przygotowania i dobrej znajomości materiału, jak również umiejętności efektywnego zarządzania czasem i strategii rozwiązywania zadań.

Warto dodać, że podczas egzaminu maturalnego z matematyki zdający mogą korzystać z pewnych udogodnień, takich jak linijka, cyrkiel, prosty kalkulator oraz dostarczone przez szkołę wzory matematyczne. Dostęp do tych narzędzi może znacznie ułatwić pracę nad zadaniami, szczególnie tymi wymagającymi precyzyjnych obliczeń.

Podsumowując, matura z matematyki w 2024 roku wymaga od maturzystów zarówno dogłębnego przygotowania teoretycznego, jak i umiejętności praktycznych w rozwiązywaniu zadań. Odpowiednie zapoznanie się z zakresem materiału, świadomość czasu trwania egzaminu oraz zrozumienie progu zaliczenia to klucz do sukcesu, otwierający przed absolwentami drzwi do kolejnych etapów edukacji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Przewiń do góry