Ile razy można poprawiać maturę z matematyki?

Egzamin dojrzałości z matematyki nie poszedł po Twojej myśli, a ilość punktów nie pozwoliła Ci się dostać na studia? Zastanawiasz się, co możesz w tej sytuacji zrobić, aby nie zostać w tyle? Poniżej znajdziesz wszystkie kluczowe informacje, które pomogą Ci podjąć odpowiednie kroki w realizacji swoich marzeń – zapraszamy!

Rozróżnienie pojęć: poprawa a ulepszenie matury z matematyki

Kiedy mówimy o maturze, kluczowe jest rozróżnienie między poprawą a ulepszeniem egzaminu. Poprawa jest opcją dla osób, które nie zdały jednego lub więcej obowiązkowych przedmiotów (w tym właśnie matematyki), co skutkowało brakiem świadectwa maturalnego. W przeciwieństwie ulepszenie dotyczy tych, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy, ale chcą poprawić uzyskane wyniki lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje z przedmiotów, które nie były zdawane wcześniej. Co ważne, niezależnie od tego, czy chcesz poprawić, czy ulepszyć swój wynik, możesz to zrobić nieograniczoną liczbę razy – poza drobnymi wyjątkami.

Zasady poprawiania matury z matematyki

Dla tych, którzy stanęli przed koniecznością poprawy matury z powodu nieuzyskania wystarczającej liczby punktów, istnieje możliwość powtórnego podejścia do egzaminu z matematyki w ciągu 5 lat od daty pierwszego podejścia. Ważne jest, że zdający podlega zasadom obowiązującym w roku pierwotnego przystąpienia do matury. To oznacza, że osoba, która nie zdała egzaminu w 2023 roku, ma czas do 2028 roku włącznie, aby poprawić wyniki, kierując się regulaminem z 2023 roku. Istotnym wyjątkiem jest sytuacja zmiany formuły egzaminu maturalnego. Jeśli stara formuła ma zostać wycofana, maturzysta musi zdążyć z poprawą przed końcem jej obowiązywania, nawet jeśli 5-letni okres jeszcze się nie zakończył. Wprowadzona w 2015 roku formuła ma obowiązywać do 2029 roku, co jest istotne dla obecnych zdających.

Szczególną uwagę warto zwrócić na sytuację osób, które przystępowały do matury w latach 2020-2022, kiedy to ze względu na pandemię zwolniono zdających z egzaminów ustnych. Ci zdający, decydując się na poprawę, muszą przygotować się do zdania także tej części egzaminu, co jest zmianą względem ich pierwszego podejścia.

Zasady ulepszania matury z matematyki

W przeciwieństwie do poprawy, ulepszenie matury nie jest ograniczone czasowo. Osoby, które zdały egzamin dojrzałości z matematyki i chcą poprawić swoje wyniki, mogą to zrobić bez obawy o wygaśnięcie ważności świadectwa. Przystępując do ponownego egzaminu, zdający podlega jednak aktualnym przepisom, co oznacza konieczność dostosowania się do ewentualnych zmian w formule egzaminacyjnej. Osoby, które uzyskają lepsze wyniki przy ponownym podejściu, otrzymają aneks do świadectwa maturalnego, natomiast gorsze wyniki nie będą miały wpływu na wcześniej uzyskane kwalifikacje.

Zasady te stwarzają jasny obraz możliwości, jakie stoją przed maturzystami chcącymi poprawić lub ulepszyć swoje wyniki matury z matematyki. Warto podkreślić, że decyzja o podjęciu takiego kroku powinna być dobrze przemyślana i oparta na solidnym przygotowaniu, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Zarówno poprawa, jak i ulepszenie wyników egzaminu dojrzałości z matematyki są ważnymi decyzjami, które mogą mieć znaczący wpływ na dalszą edukację i przyszłość zawodową.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Scroll to Top
Przewiń do góry